Praktijk de Vreugdesprong Oosterhout HSP Burn-Out Stress (9)

Verloren tweelinghelft

Onderliggende oorzaken van stress bij een Burn-out worden mogelijk veroorzaakt door HSP en verloren tweelinghelft

In de eindfase van mijn opleiding tot energetisch therapeut was mijn onderwerp voor mijn scriptie en eindstage “Burn-out in combinatie met HSP. Ik werd in mijn onderzoek bevestigd in mijn vermoeden dat mensen met HSP een grotere kans hebben op een Burn-out.

Ik had dit onderwerp gekozen omdat ik zelf ook een burn-out heb gehad en doordat ik in mijn praktijk met grote regelmaat HSP mensen kreeg met een Burn-out. Daarnaast was ik er inmiddels achter gekomen dat ik zelf ook HSP ben. Ik was eigenlijk wel benieuwd of dit toeval was of eerder gebruikelijk.

Tijdens mijn eindstage heb ik eerst de, voor mijn onderzoek benodigde aantal, cliënten met een burn-out behandeld.

Zoals al gezegd werd mijn vermoeden hier bevestigd. Alle cliënten waren HSP.

Maar het hoe en waarom was mij nog niet duidelijk.

Ik liep ook nog tegen een andere oorzaak aan. In de literatuur wordt soms vermeld dat een diepere oorzaak van een Burn-out vaak al in de kindertijd ontspringt. Door diverse oorzaken, vaak een trauma in de vroege kinderjaren, hebben mensen met een burn-out een dusdanig afweermechanisme opgebouwd dat de eigen grenzen vervagen en er een steeds grotere afstand komt tussen gevoel en verstand.

Hoewel al mijn stage cliënten wel ergens in hun leven een traumatische ervaring hadden gehad, en ook de cliënten in mijn praktijk, ging ik er niet vanuit dat dit altijd het geval was.

Want tja, hoe zat het dan met mijn eigen burn-out? Had ik een trauma? Een minderwaardigheidscomplex, ja! Maar een trauma? Ik was wel veel gepest op school…maar een trauma is toch wel een heel groot woord….

Maar er waren toch ook wel veel overeenkomsten met mijn eigen leven en die afweermechanismen die kende ik ook wel.. en de afstand tussen gevoel en verstand ook!

Nadat ik deze Burn-out stage cliënten had behandeld dacht ik willekeurig nog een aantal cliënten te behandelen. Deze bleken echter meer met mij, en mijn onderzoek, te maken te hebben dan ik had kunnen vermoeden.

Ze hadden ook een gemeenschappelijke overeenkomst. Ze waren “alleen geboren tweelingen/meerlingen” en hadden in het (korte) verleden ook een burn-out gehad.

Om een lang verhaal kort te houden: Ik kwam erachter dat ik een alleen geboren (in mijn geval) drieling was. En toen vielen er ineens een heleboel puzzelstukjes op hun plek.

Ik ben hierdoor tot de volgende hypothese gekomen. Een alleen geboren tweeling = HSP = gevoelig voor burn-out!

Door het trauma in de baarmoeder, waarbij de foetus merkt dat de andere foetus(sen) verdwijnt, ontstaat er stress. Deze stress kan echter nog niet gereguleerd worden en slaat vast in elke cel van het lichaam. Het lichaam van de foetus staat dus vanaf het begin “aan”.Hierdoor ontstaat er een hoge sensitiviteit.Door deze hoge sensitiviteit is men extra gevoelig voor prikkels van buitenaf en ervaart men eerder stress. Deze stress leidt, in het latere leven, tot een burn-out. Dat is, mijn inziens, voor deze mensen bijna onontkoombaar doordat de stress vanaf de opbouwfase van het lichaam al aanwezig is. Ik heb deze hypothese onderbouwd door kenmerken van HSP en de alleen geboren tweelingen in een lijst te zetten naast een greep uit de risicofactoren voor Burn-out.(Ik pretendeer hierbij niet dat deze lijst compleet is, ik heb hem samengesteld voor zover ik het kon achterhalen en vanuit mijn eigen beleving, mogelijk zijn er nog meer overeenkomsten en kenmerken). Zoals je kan zien komen ze erg overeen.

Overige overeenkomsten

Mocht je jezelf herkennen in dit verhaal, of er meer over willen weten of ervaar je stress en kan je niet precies aangeven waardoor, neem dan gerust contact met mij op dan gaan we samen op zoek en aan de slag om weer lekker in je vel te komen zitten.